Võistluse info

8. juuli 2017

Tartu Mill Triathlon võistkondlik võistlus kell 14.10

Toimumiskoht: Tartu kesklinn, Emajõgi ja sellega piirnevad pargid
Toimumiskoha aadress: Vabaduse puiestee, Tartu, 51004, Eesti

Võistluse korraldajad
MTÜ TriSmile
www.trismile.eewww.tartutriatlon.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Eero Raudsepp, e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee

Distants
1,5 km ujumist, 40 km ratast, 10 km jooksu

Vanusepiirangud
Võistkonna liige peab olema vanem kui 18 a. Vanust arvestatakse 31. detsember 2017 seisuga.

Võistluslitsents
Triatlonilitsents on kohustuslik Tartu Mill Triathlonil osalemiseks kõikide võistkondade ratturitele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, mille kaudu tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta Eesti Triatloni Liidult ühepäevane litsents võistluskeskuse registratuurist. Lähem info litsentside kohta info@triatlon.ee.

Tartu Mill Triathloni võistkonnavõistlus
Iga võistkond koosneb 2-3 võistlejast, kes jagavad omavahel ujumise, ratta ja jooksudistantsi.
Võistkondade teatevahetus toimub vahetusalas ette nähtud kohas ajavõtukiibi üleandmisega. Kalipsoga ujudes võtab ujuja selle seljast ja alles seejärel annab kiibi ratturile, kes võtab ratta ning alustab siis rattadistantsi. Rattasõidu lõpetades asetab võistleja ratta kohale tagasi ning viib ajavõtukiibi jooksjale, kes ootab vahetusalas selleks ette nähtud kohas.

Võistlusklassid
Eraldi arvestus on mees-, nais- ja segavõistkondadele.

Registreerimine ja osalustasud
Tartu Mill Triathloni võistkonnavõistlusele saab registreerida internetis Tartu Mill Triathloni kodulehel www.tartutriatlon.ee kuni 5. juulini 2017. Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses reedel, 7. juulil kell 14.00-19.30 ja laupäeval, 8. juulil kell 8.00-13.00. Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument.
Iga võistleja on kohustatud aktsepteerima ning allkirjastama kohapeal võistluse üldtingimused ning vastutuse kokkuleppe (hold-harmless agreement).

Osalustasu Tartu Mill Triathloni võistkonna kohta sisaldab:

  • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
  • finišeerija medaleid
  • diplomeid (elektrooniliselt allalaetav)
  • sissepääsu võistlusjärgsesse taastusalasse
  • pileteid pasta party’le (võistluseelne õhtusöök)
Kuni 10.04.2017 11.04.-10.06.2017 11.06.-5.07.2017 Kohapeal 7.-8. juuli
Põhidistants võistkond (1,5+40+10) 65 EUR 85 EUR 105 EUR 125 EUR

Registreerimise kinnitus
Võistkond on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osalejad järgivad Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Tuulessõit
Tuulessõit on keelatud. Tuulessõidu tsoon on 10m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

Võistluste kohtunikud

Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile
Võistluste vahekohus
Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.
Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist. 2017 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Võistlusrada

Start
Stardiala asub Emajõe kaldal Lodjakoja juures.

Ujumine
Ujumine toimub Emajões, mille temperatuur on võistluse ajal tavaliselt umbes 20°C. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.

Start on Lodjakoja juurest rannalt. Kõik võistlejad stardivad koos ning ujuda tuleb allavoolu 1,5 km kuni Tartu turuhooneni. Ujumisdistantsi ajal on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.

TÄHELEPANU! Vahetusala juurest lahkuvad bussid Tartu Mill Triathloni ujumise starti kell 13.30! Iga võistleja võib ka iseseisvalt ujumise starti minna. Ujumise starti võib jätta nummerdatud koti, mis toimetatakse finišisse, kus võistleja selle võistlusnumbri alusel kätte saab.

Ratas
Rattarada koosneb kahest 20 km pikkusest ringist. Rattarada viib võistlejad Tartu kesklinnas asuvast vahetusalast Jõgeva suunas: Vabaduse pst – Kroonuaia sild – Sauna tn – Staadioni tn – Lubja tn – Puiestee tn – Jõgeva mnt. Vasula tee bussipeatuses tehakse tagasipööre ja liigutakse sama marsruuti mööda Tartusse, kuni peale Kroonuaia silda tehakse kuulus Toomemäe ring: Lai – Kloostri – Kroonuaia – Jakobi – Veski – Näituse – K. E. von Baeri – Jakobi – Lai – Vabaduse pst. Ring lõppeb vahetult enne Vabaduse puiesteel asuvat vahetusala, kus tehakse pööre suundumaks teisele ringile. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Ringide lugemine on iga võistleja enda kohustus ja seda kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõit on keelatud.

Jooks
Jooksurada kulgeb mööda Emajõe kallastel olevaid kõnniteid ja koosneb kahest 5 km ringist, mis tuleb läbida päripäeva. Jooksurada on võistlejatele lihtne ja ilma tõusudeta (välja arvatud kaks silda) ja pealtvaatajatele hästi jälgitav.

Vahetusala
Vahetusala asub Vabaduse puiesteel Tartu turuhoone ja Raekoja platsi vahel. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi).

Vahetusala turvalisus
Vahetusala on piiratud aiaga. Varustusele peab võistleja järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse infotelki. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Finiš
Finiš asub Vabaduse puiesteel vahetusala otsas.

Toitlustamine
Jooksudistantsil pakutakse vett ja isotoonilisi jooke. Finišis pakutakse võistlejatele vett, isotoonilisi jooke ning puuvilju. Ratta- ja ujumisdistantsil toitlustamist ei toimu.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda ujumise, ratta ja jooksu vaheajad.

Ajalimiidid
ujumisrada suletakse: 15.00
rattarada suletakse: 16.45
jooksurada suletakse: 17.45

Autasustamine
Võistkondade arvestuses autasustatakse kolm parimat mees-, naiskonda ja segavõistkonda. Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses ja vetelpäästjad ujumise ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Kuna samal ajal toimuvad Tartus Hansapäevad, siis palume kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel varuda aega nii linnas liiklemisel kui ka parkimiskohta otsimisel. Rattarada on liikluseks suletud, seega selle äärde parkimine on keelatud. Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik.

Pealtvaatajale
Pealtvaatajatele, kes eelistavad jälgida võistlust ühest kohast, soovitame Vabaduse puiesteel asuvat võistluskeskust, kust on võimalik jälgida nii ujumist, mõlemat vahetust, jooksu kui ka finišit. Seal on ka teadustajad, kes jagavad infot rajal toimuvast. Neile, kes otsivad rohkem põnevust, soovitame minna Jakobi tänavale (ca 1 km võistluskeskusest). Pealtvaatajatel ja kaasaelajatel ei ole lubatud võistlejatega kaasa joosta või neid rattal saata. Samuti ei ole lubatud osutada võistlejatele abi raja kõrval.