Võistluse info

9. juuli 2017

Lastetriatlon kell 9.40

Eesti KV
Lastetriatloni raames toimub Eesti karikasarja III etapp ja Baltimaade karikasarja etapp. Eesti KV etappide juhend

Toimumiskoht: Tartu kesklinn, Emajõgi ja sellega piirnevad pargid
Aadress: Vabaduse puiestee, Tartu, 51004, Eesti
Võistluse korraldajad: 
MTÜ TriSmile
www.trismile.eewww.tartutriatlon.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Eero Raudsepp,  e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee

Alaliit
Eesti Triatloni Liit

Distants
0,2 km ujumist, 5 km ratast, 1,2 km jooksu

Vanusepiirangud
Distants on avatud ainult 2002-2010 a. sündinud lastele.

Võistluslitsents
Triatloni litsents on kohustuslik kõigile Lastetriatlonil osalejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal. Litsentseeritud võistlejatele garanteeritakse osalemisvõimalus Eesti karikaetapil, kindlustus õnnetusjuhtumi korral võistluste ajal ja karikasarja punktiarvestus.
Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta Eesti Triatloni Liidult ühepäevane litsents võistluskeskuse registratuurist. Info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.
Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Vanuseklassid
Eraldi arvestus on poistele ja tüdrukutele.

Lapsed E: sündinud 2008-2010 (Eesti KV)
Lapsed D: sündinud 2006-2007 (Eesti KV)
Lapsed C: sündinud 2004-2005 (Eesti KV)
Noored B: sündinud 2002-2003 (Eesti KV)

Registreerimine ja osalustasud
Eelregistreerida saab internetis www.tartutriatlon.ee kuni 5. juulini 2017. Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses reedel 7. juulil kell 14.00-19.30, laupäeval 8.juulil kell 8:00-16:00 ja pühapäeval 9. juulil kell 8.00-8.40.
Iga võistleja on kohustatud aktsepteerima ning allkirjastama registreerimise käigus (kohapeal) võistluse üldtingimused ning vastutuse kokkuleppe (hold-harmless agreement). Lastel peab osalemiseks olema vanema või eestkostja luba.

Lastetriatlon (0,2+5+1,2) Kuni 5.07.2017 Kohapeal 7.-9. juuli
5 EUR 10 EUR

Lastetriatloni võistlejatele on tagatud:

  • professionaalne korraldus MTÜ TriSmile poolt
  • finišeerija medal
  • diplom (elektrooniliselt allalaetav)

Registreerumise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid, mis on kättesaadavad siit ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad.

Infokoosolek
Lastetriatloni võistlejate infokoosolek toimub pühapäeval enne võistlust kell 09.30. Kõigile Lastetriatloni võistlejatele on infokoosolekul osalemine kohustuslik.

Tuulessõit
Tuulessõit on lubatud.

Võistluste kohtunikud ja vahekohus
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile
Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.
Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist. 2017 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Lastetriatloni võistlusrada

Start
Stardiala asub Emajõe ääres, Atlantise juures.

Ujumine
Ujumise start antakse veest vanusegruppide kaupa. Kõigil võistlejatel tuleb läbida 200 m Emajões allavoolu kuni Tartu turuhooneni. Ujumisdistantsi ajal on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.

Ratas
Rattarada koosneb ühest 5 km ringist Tartu linnas

Jooks
Jooksus tuleb läbida 1,2km. Jooksu ja kogu võistluse finiš on Vabaduse pst-l, vahetusala otsas.

Vahetusala
Võistlusel on 2 vahetusala, mis asuvad kõrvuti. Esimesse vahetusalasse tuleb viia rattavarustus ja teise vahetusalasse jooksuvarustus.
Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusaladesse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala turvalisus
Vahetusalad on piiratud aiaga. Varustusele peab võistleja järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusaladesse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse infotelki. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Toitlustamine
Rajal toitlustamist ei toimu. Finišis pakutakse võistlejatele vett ja isotoonilisi jooke.

Ajavõtt
Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

Ajalimiit
Ujumine + ratas + jooks – 40min

Autasustamine
Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditav) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Kuna samal ajal toimuvad Tartus Hansapäevad, siis palume kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel varuda aega nii linnas liiklemisel kui ka parkimiskohtade otsimisel. Rattarada on liikluseks suletud, seega selle äärde parkimine on keelatud. Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik.

Pealtvaatajale
Pealtvaatajatele, kes eelistavad jälgida võistlust ühest kohast, soovitame Vabaduse puiesteel asuvat võistluskeskust, kust on võimalik jälgida nii ujumist, mõlemat vahetust, jooksu kui ka võistluse finišit. Seal asuvad ka teadustajad, kes jagavad infot rajal toimuvast. Pealtvaatajatel ja kaasaelajatel ei ole lubatud võistlejatega kaasa joosta või neid rattal saata. Samuti ei ole lubatud osutada võistlejatele abi raja kõrval.