Võistluse info

8. juuli 2017

Igamehetriatlon kell 9.45

Eesti KV
Igamehetriatloni raames toimub Eesti karikasarja III etapp ja Baltimaade karikasarja etapp. Eesti KV etappide juhend

Toimumiskoht: Tartu kesklinn, Emajõgi ja sellega piirnevad pargid
Aadress: Vabaduse puiestee, Tartu, 51004, Eesti
Võistluse korraldajad
MTÜ TriSmile
www.trismile.eewww.tartutriatlon.ee

Peakorraldaja: Ain-Alar Juhanson, tel: +372 53338272, e-mail: ain@trismile.ee
Peakohtunik: Eero Raudsepp, e-mail: eero.raudsepp@triatlon.ee

Distants
0,75 km ujumist, 20 km ratast, 5 km jooksu

Vanusepiirangud
Starti lubatakse võistlejaid, kes on sündinud 2001 a. ja varem. Alaealistel on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.

Võistluslitsents Igamehetriatlonil
Triatloni litsents on kohustuslik kõikidele võistlejatele. Litsentsi omamine triatlonivõistlusel on hea rahvusvaheline tava, millega tagatakse litsentseeritud võistlejatele kindlustus raskete õnnetusjuhtumite korral võistluse ajal, osalemisvõimalus Eesti karikaetapil ja karikasarja punktiarvestus.

Kui Sul ei ole kehtivat hooajalitsentsi, on võimalik osta Eesti Triatloni Liidult ühepäevane litsents võistluskeskuse registratuurist. Info litsentside kohta Eesti Triatloni Liidult info@triatlon.ee.

Võistlusele pääsemiseks pole vaja eelnevat kvalifitseerumist. Osaluse edasiandmine kellelegi teisele ei ole lubatud. Korraldaja jätab endale õiguse keelduda võistleja registreerimisest, kui ta peab seda kohaseks.

Vanuseklassid
Eraldi arvestus on meestele ja naistele, poistele ja tüdrukutele.

Noored A: sündinud 2000-2001 (Eesti KV)
Juuniorid: sündinud 1998-1999 (Eesti KV)
Harrastajad: sündinud 1997 ja varem

Registreerimine ja osalustasud
Igamehetriatlonile saab registreerida internetis www.tartutriatlon.ee kuni 5. juulini 2017. Kohapeal registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine toimub võistluskeskuses reedel, 7. juulil kell 14.00-19.30 ja laupäeval, 8. juulil kell 8.00-8.45.

Stardimaterjalide kättesaamisel on võistlejatel kohustuslik esitada isikut tõendav pildiga dokument. Iga võistleja on kohustatud aktsepteerima ning allkirjastama registreerimise käigus (kohapeal) võistluse üldtingimused ning vastutuse kokkuleppe (hold-harmless agreement).

Osalustasu Igamehetriatloni distantsil sisaldab:

  • professionaalset korraldust MTÜ TriSmile poolt
  • finišeerija medalit
  • diplomit (elektrooniliselt allalaetav)
  • piletit pasta party’le (võistluseelne õhtusöök)
Igamehetriatlon (0,75+20+5) Kuni 10.04.2017 11.04.-10.06.2017 11.06.-5.07.2017 Kohapeal 7.-8. juuli
30 EUR 40 EUR 50 EUR 60 EUR

Registreerimise kinnitus
Osavõtja on registreeritud võistlusele alles siis, kui on tasutud osavõtumaks. Maksmise aeg (mitte registreerimise aeg) on aluseks osavõtutasu arvutamisel.

Võistlusreeglid
Võistlustel kehtivad ITU reeglid (kättesaadavad siit) ja võistleja meelespea (kättesaadav siit). Registreerimisega aktsepteerib võistleja ITU reegleid ja võistleja meelespead. Lisaks kehtivad Eesti liikluseeskirjad. Osaleja järgib Maailma dopinguvastase koodeksi reegleid.

Infokoosolek
Igamehetriatloni võistlejate infokoosolek toimub laupäeval enne võistlust kell 09.30 stardialas. Sellel osalemine on kohustuslik kõigile Igamehetriatloni võistlejatele.

Tuulessõit
Tuulessõit on keelatud. Tuulessõidu tsoon on 10 m. Tuulessõitu kontrollivad võistluse kohtunikud. Tuulessõidu reeglite rikkumine toob kaasa ajalise trahvi, mis tuleb rattaraja karistusalas ära kanda. Teistkordne tuulessõidu reegli rikkumine toob kaasa diskvalifitseerimise.

Võistluse kohtunikud
Eesti Triatloni Liit ja MTÜ TriSmile.

Võistluse vahekohus
Protestid lahendab võistluse vahekohus, mis koosneb võistluse korraldaja esindajast, Eesti Triatloni Liidu esindajast ja peakohtunikust. Vahekohtu täpne koosseis teatatakse võistluspäeval.
Protest tuleb esitada peakohtunikule hiljemalt 15 minutit peale võistleja finišeerimist. 2017 a. kehtestatud protestimaksu suurus on 50 eurot, mis tagastatakse protesti rahuldamisel.

Võistlusrada
Start
Stardiala asub Emajõe ääres, Vabadussilla juurest. Start antakse veest, osalejad stardivad ca 50 kaupa vastavalt korraldaja poolt määratud järjestusele.

Ujumine
Ujumine toimub Emajões, mille temperatuur on võistluse ajal tavaliselt umbes 20°C. Ujumiskalipso on soovituslik, kuid võistlemine kalipsodes on keelatud, kui veetemperatuur on võistluspäeval 1 h enne starti 22,0°C või rohkem.
Võistlejatel tuleb ujuda allavoolu 0,75 km kuni Tartu turuhooneni. Ujumisdistantsi ajal on kohustuslik kanda korraldaja poolt antud ujumismütsi.

Ratas
Rattarada koosneb ühest 20 km pikkusest ringist. Rattarada viib võistlejad Tartu kesklinnas asuvast vahetusalast Jõgeva suunas: Vabaduse pst – Kroonuaia sild – Sauna tn – Staadioni tn – Lubja tn – Puiestee tn – Jõgeva mnt. Vasula tee bussipeatuses tehakse tagasipööre ja liigutakse sama marsruuti mööda Tartusse, kuni peale Kroonuaia silda tehakse kuulus Toomemäe ring: Lai – Kloostri – Kroonuaia – Jakobi – Veski – Näituse – K. E. von Baeri – Jakobi – Lai – Vabaduse pst. Ring lõppeb vahetult enne Vabaduse puiesteel asuvat vahetusala, kus tuleb rattalt maha tulla enne vahetusala joont. Rattarada on võistlejatele suhteliselt kerge ja pealtvaatajatele hästi jälgitav. Tuulessõit on keelatud.

Jooks
Jooksurada kulgeb mööda Emajõe kallastel olevaid kõnniteid ja koosneb ühest 5 km ringist, mis tuleb läbida päripäeva. Jooksurada on võistlejatele lihtne ja ilma tõusudeta (kui välja arvata kaks silda) ja pealtvaatajatele hästi jälgitav.

Vahetusala
Võistluse ainus vahetusala asub Vabaduse puiesteel Tartu turuhoone ja Raekoja platsi vahel. Vahetusalasse pääseb ainult võistlusnumbri ettenäitamisel. Vahetusalasse on lubatud ainult võistlejad, kohtunikud ja erilubadega korraldajad. NB!!! Oma varustuse toob ja viib startiv sportlane ise, vahetusalasse ei lubata kaasa mitte kedagi (ka mitte lähisugulasi). Ratas, kiiver ja muu varustus tuleb viia varakult vahetusalasse, et võistlejal oleks vajadusel aega varustus reeglitega kooskõlla viia.

Vahetusala turvalisus
Vahetusala on piiratud aiaga. Varustusele peab võistleja järgi tulema ajakavas märgitud ajal. Vahetusalasse jäetud varustus, millele õigeaegselt järele ei ole tuldud, viiakse võistluse infotelki. Võistluse ajal valvavad rattaid võistluse korraldaja poolt volitatud isikud.

Finiš
Finiš asub Vabaduse puiesteel vahetusala otsas.

Toitlustamine
Jooksudistantsil pakutakse vett ja isotoonilisi jooke. Finišis pakutakse võistlejatele vett, isotoonilisi jooke ning puuvilju. Ratta- ja ujumisdistantsil toitlustamist ei toimu.

Ajavõtt

Ajavõtukiibid antakse võistlejatele korraldaja poolt ning kogutakse peale võistlust kokku. Kaotatud kiibi eest esitatakse arve (45 eurot) võistlejale. Võistlusrajal on mitu erinevat ajavõtupunkti, et anda igale võistlejale ujumise, ratta ja jooksu vaheaegu, samuti lõpuaega.

Ajalimiidid
Ujumine 20 min
Ujumine + ratas 1.15
Ujumine + ratas + jooks 2.15

Autasustamine
Esemelised auhinnad võistlusklasside kolmele paremale, diplomid (elektrooniliselt allalaaditav) kõigile lõpetanutele. Auhinna saamiseks on kohustuslik autasustamisel osalemine. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja. Hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

Meditsiiniline abi
Võistluse korraldaja tagab meditsiinipunkti olemasolu võistluskeskuses võistluse ajal ja samuti vetelpäästjad ujumise ajal.

Kaotatud ja leitud asjad
Leitud asjad kogutakse võistluspäeval kokku võistluse infopunkti. Pärast võistlust saata päringud kaotatud ja leitud asjade kohta e-mailile: info@triatlon.ee.

Parkimine ja liiklemine võistluspäevadel
Kuna samal ajal toimuvad Tartus Hansapäevad, siis palume kõigil osalejatel ja pealtvaatajatel varuda aega nii linnas liiklemisel kui ka parkimiskohtade otsimisel. Rattarada on liikluseks suletud, seega selle äärde parkimine on keelatud. Politsei, kohtunike ja liiklusreguleerijate juhiste täitmine on kohustuslik.

Pealtvaatajale
Pealtvaatajatele, kes eelistavad jälgida võistlust ühest kohast, soovitame Vabaduse puiesteel asuvat võistluskeskust, kust on võimalik jälgida nii ujumist, mõlemat vahetust, jooksu kui ka võistluse finišit. Seal asuvad ka teadustajad, kes jagavad infot rajal toimuvast. Neile, kes otsivad rohkem põnevust, soovitame minna Jakobi tänavale (ca 1 km võistluskeskusest). Pealtvaatajatel ja kaasaelajatel ei ole lubatud võistlejatega kaasa joosta või neid rattal saata. Samuti ei ole lubatud osutada võistlejatele abi raja kõrval.